Hematopoiesis teriminin tıbbi anlamı; n. Kan oluşumu, hematopoez.