Hematosepsis teriminin tıbbi anlamı; n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.