Hematospectroscope teriminin tıbbi anlamı; n. Kan muayenesinde kullanılan spektroskop.