Hematospectroscopy teriminin tıbbi anlamı; n. Kanın spektroskopla muayenesi.