Hematospermia teriminin tıbbi anlamı; n. Semende kan bulunması, hematospermi.