Hematosteon teriminin tıbbi anlamı; n. Kemik iliği boşluğuna kan dolamsı.