Hematotympanum teriminin tıbbi anlamı; n. Orta kulak boşluğuna kanama, kanama nedeniyle timpan boşluğunda kan toplanması.