Hematozemia teriminin tıbbi anlamı; n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.