Hematozoa teriminin tıbbi anlamı; n. Kandaki parazitler.