Hematozoon teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.