Hematuria teriminin tıbbi anlamı; n. Kan işeme, idrarda kan bulunması, hematüri.