Hemctocryal teriminin tıbbi anlamı; a. Soğuk kanlı.