Heme teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Hemoglobin molekülünün proteinsiz kısmı.