Hemeralopia teriminin tıbbi anlamı; n. Gece körlüğü, hemeralopi.