Hemi teriminin tıbbi anlamı; pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.