Hemiachromatopsia teriminin tıbbi anlamı; n. Yarım renk körlüğü.