Hemiageusia teriminin tıbbi anlamı; n. Dilin bir yarısında tat alma duyusunun olmayışı.