Hemialbumose teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Bazı proteinlerin sindirilmesi sonucu meydana gelen madde.