Hemialgia teriminin tıbbi anlamı; n. Tek taraflı duyulan ağrı.