Hemiamyosthenia teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudun tek tarafında kas kuvvetsizliği.