Hemianalgesia teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudun tek tarafında olananaljezi, yarım analjezi.