Hemianesthesia teriminin tıbbi anlamı; n. Yarım anestezi (vücudun yarısını).