Hemianosmia teriminin tıbbi anlamı; n. Burnun tek tarafının koku alma yetenğinin kaybolması.