Hemiataxia teriminin tıbbi anlamı; n. Yarım ataksi (vücudun tek tarafında olan).