Hemiathetosis teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.