Hemiazygos Vein teriminin tıbbi anlamı; Toraks'da bir ven;