Hemichorea teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.