Hemidiaphoresis teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudun yarısının terlemesi.