Hemiectromelia teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudun bir yarısında kol ve bacağın kusurlu gelişmiş olması.