Hemiepilepsy teriminin tıbbi anlamı; n. Yarım epilepsi (vücudun tek tarafında olan).