Hemigeusia teriminin tıbbi anlamı; n. Dilin tek tarafında tat alma duyusu yokluğu.