Hemiglossitis teriminin tıbbi anlamı; n. Yarım dil iltihabı, hemiglosit.