Hemihidrosis teriminin tıbbi anlamı; n. Yarım terleme (vücudun tek tarafının terlemesi).