Hemihyperesthesia teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudun tek tarafındaki duyarlığın çoğalması.