Hemisphere teriminin tıbbi anlamı; n. Beyin yarım küresi, hemisphaerium (hemispharia).