Hemithyroidectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Tiroidin bir lopunun ameliyatal çıkarılması.