Hemivertebra teriminin tıbbi anlamı; n. Anormal embriyon gelişimi sebebiyle omurun yarısının yokluğu.