Hemoalkalimeter teriminin tıbbi anlamı; n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.