Hemobilinuria teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda ve idrarda ürobilin bulunması.