Hemoblast teriminin tıbbi anlamı; n. İlkel kan hücresi.