Hemocatheresis teriminin tıbbi anlamı; n. Kırmızı kan yuvarlarının yok olması.