Hemochromogen teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Hem ve azotlu bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.