Hemochromometer teriminin tıbbi anlamı; n. Kanın renk deneylerini yapmaya yarayan alet.