Hemoclasis teriminin tıbbi anlamı; n. Kanın alyuvarlarının yok olması.