Hemoconcentration teriminin tıbbi anlamı; n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.