Hemodiastase teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda bulunan bir enzim, hemodiyastaz.