Hemodromometer teriminin tıbbi anlamı; n. Kan akımının süratini ölçme aleti.