Hemodromometry teriminin tıbbi anlamı; n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.