Hemodynamics teriminin tıbbi anlamı; n. Kan dolaşımı bilgisi.