Hemoglobinolysis teriminin tıbbi anlamı; n. Hemoglobin'in parçalanması, hemoglobin'in eriyip dağılması.